Tuesday, January 9, 2018

USD/CAD Analisis Gelombang dan prediksi Untuk 5 - 12 Januari

USD/CAD Anggaran titik pivot berada pada level 1.2465.
Senario utama: kedudukan panjang akan relevan dari pembetulan di atas level 1.2465 dengan sasaran 1.2792 - 1.2920
Senario alternatif: pelarian dan penyatuan di bawah level 0.9800 akan membolehkan pairs itu terus menurun ke level  1.2390.
Analisis: kononnya, koreksi telah selesai dalam jangka masa 4 jam dalam bentuk gelombang (2) daripada 5 peringkat kanan, kini berbentuk seperti pesawat, dan mencapai level koreksi sebanyak 50%. Rupa-rupanya, harga mula terjadi pembalikan. Sekiranya anggapan itu betul, maka pairs itu akan naik ke level  1.2792 - 1.2920. level 1.2390 adalah titik kritis dalam senario ini. Pairs ini akan terus merosot apabila menembus level ini.



No comments:
Write Comments